• Chính sách bảo hành/ bảo trì

Chính sách bảo hành/ bảo trì

Chính sách bảo hành/bảo trì


Việt Sao Mai chỉ áp dụng chính sách bảo hành/bảo trì đối với các mặt hàng có phiếu bảo hành và trong thời hạn bảo hành.

Các thông tin sản phẩm có trong phiếu bảo hành/bảo trì phải phù hợp với thông tin của sản phẩm trong danh mục bán hàng của Việt Sao Mai. Ngoài những thông tin hoặc phiếu bảo hành/bảo trì khác Việt Sao Mai xin từ chối bảo hành/bảo trì sản phẩm.

Trường hợp không được bảo hành/bảo trì:

  • Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành 
  • Sản phẩm bị mất phiếu bảo hành của nhà sản xuất 
  • Tem bảo hành bị rách, không còn tem bảo hành, tem bảo hành dán đè, hoặc tem bảo hành bị sửa đổi (kể cả tem bảo hành gốc) 
  • Sản phẩm bị can thiệp như tháo linh kiện, sửa chữa mà không phải từ nhà bảo hành sản phẩm 

Nếu có xảy ra các trường hợp khiếu nại hai bên có thể thương lượng và thỏa hiệp trước khi nhờ bên thứ ba.

(028)39115811 - 0909026716